section.settings.image.alt

Hiilijalanjälkilaskelmat kolmannen osapuolen laskemana

ISKU on vastuullisuuden edelläkävijä ja suunnannäyttäjä. Panostimme hiilijalanjäljen laskentaan ja halusimme tehdä sen avoimesti kolmannen osapuolen laskemana. Valitsimme kumppaniksemme Green Carbon:n. Haluamme tarjota asiakkaillemme luotettavia kolmannen osapuolen laskemia hiilijalanjälkilaskelmia, jotka pohjautuvat luotettaviin standardeihin. Laskimme koko toimintamme hiilijalanjäljen sekä tuotekohtaisia hiilijalanjälkilaskelmia.

section.settings.image.alt

Toiminnan hiilijalanjälki antaa suunnan matkalle kohti hiilineutraaliutta

ISKUn vastuullisuustavoitteena oli selvittää vuoden 2021 koko toiminnan hiilijalanjälki ulkopuolisen puolueettoman laskenta-asiantuntijan toimesta ja luotettavan standardin mukaisesti.

Yrityksen päästölähteet luokitellaan kolmeen eri kategoriaan (scope 1, 2 ja 3). ISKUn hiilijalanjälki oli vuonna 2021 yhteensä 11471,2 t CO2e.

section.settings.image.alt

Huomioita laskennan tuloksista

ISKUn ympäristövastuun perustana ovat asiakkaiden ja sidosryhmien odotuksiin vastaaminen sekä ympäristö-määräyksien ja -lainsäädännön antamien vaatimuksien selkeä ylittäminen.

Käymme vuoden 2022 aikana kategoriakohtaisesti läpi jäljellä olevat hiilijalanjäljen päästövähennysmahdollisuudet. Ilmastotiekartan avulla rakennetaan ISKUn polku kohti hiilineutraaliutta ja asetetaan sille konkreettiset tieteeseen pohjautuvat tavoitteet.

Tuotekohtainen hiilijalanjälkilaskenta haastaa pohtimaan materiaalivalintoja

ISKUn vuoden 2021 tavoitteena oli tehdä tuotekohtaisia hiilijalanjälkilaskelmia auttamaan asiakkaita ilmastoystävällisempiin valintoihin. Tuotteen hiilijalanjäljen laskennan tulee kattaa tuotteen koko elinkaaren aikana aiheutuvat päästöt.

ISKUn kalusteiden hiilijalanjälkeen vaikuttaa merkittävimmin käytetyt materiaalit: määrä ja niiden hiilijalanjälkikerroin.

Tuotekohtaisen hiilijalanjälkilaskennan tuotekortit

ISKUn tuotekohtainen laskenta on suoritettu SFS-EN ISO 14067:2018 Greenhouse gases – Carbon footprint of products – Requirements and guidelines for quantification -standardin mukaan.

Kaikista ISKUn tuotekohtaisessa laskennassa mukana olleista tuotteista on tehty tuotekortit, jotka sisältävät tuotteen perustiedot (nimi, tyyppi, tuotenumero), päästöt rajauksilla Cradle-to-Gate ja Cradle-to-Grave, käytetyt materiaalit ja niiden määrät, tuotteen paino, päästöjen jakautuminen, kangasmateriaalivaihtoehdot ja niiden päästövaikutukset, sekä kierrätysohjeet.