section.settings.image.alt

Vastuullisuus ISKUssa

ISKUlla vastuullisuustyössä on vahvat perusrakenteet, johon jokapäiväinen työmme nojaa, ja jonka avulla toimintaa kehitetään pitkäjänteisesti. Vastuullisuuden perusrakenne muodostuu konsernin johtamisperiaatteista (arvot, missio, visio ja strategia), sertifioiduista johtamisjärjestelmistä ISO 9001 -standardin mukainen laadun johtamisjärjestelmä, ISO 14 001ISO 45001-standardin mukainen työterveys- ja turvallisuusjärjestelmä sekä PEFC-standardin mukainen puun alkuperän seurantajärjestelmä), ISKU Code of Conduct:sta (Code of conductissa sitoudumme noudattamaa kaikkia toimintaan liittyviä lakeja ja säädöksiä kaikissa maissa, joissa toimimme), ISKUn toimittajien eettisistä toimintaohjeista sekä YK:n jäsenmaiden sopimista kestävän kehityksen tavoitteista.

ISKUlla on myös laatu-ympäristö- sekä työterveys- ja turvallisuuspolitiikka.

section.settings.image.alt

Kestävän kehityksen tavoiteohjelma

YK:n jäsenmaiden sopima kestävän kehityksen tavoiteohjelma tähtää äärimmäisen köyhyyden poistamiseen sekä kestävään kehitykseen, jossa otetaan ympäristö, talous ja ihminen tasavertaisesti huomioon. Kestävän kehityksen tavoitteita on yhteensä 17. Kaikki kestävän kehityksen tavoitteet ovat tärkeitä ja linkittyvät tiiviisti toisiinsa: yhtäkään tavoitetta ei voi tavoitella toisen kustannuksella. ISKU valitsi neljä tärkeintä tavoitetta, johon toiminnallamme panostimme vuonna 2020:

3: Terveyttä ja hyvinvointia
9: Kestävää teollisuutta, innovaatioita ja infrastuktuureja
12: Vastuullista kuluttamista
17: Yhteistyö ja kumppanuus

section.settings.image.alt

Vastuullisuus on tekoja

"Vastuullinen ajattelu ei kanna kauas, vastuulliset teot kantavat. Meille ISKUssa vastuullisuus on aina ollut tekoja. Listasimme vastuullisuustekojamme, joita olemme viime vuosien aikana tehneet", vastuullisuusjohtajamme Kaisa Vuori sanoo.

  • Ympäristövastuu

    Vastuullinen toiminta ei vaadi ympäristölupaa. Meillä ympäristöasioiden huomioiminen on osa jokaisen työntekijän rutiineja.

  • Sosiaalinen vastuu

    Kannamme vastuun työntekijöidemme hyvinvoinnista. Innostuneet ja motivoituneet työntekijät ovat menestyksemme perusta.

  • Hyvä hallintotapa

    Haluamme investoida kotimaahan ja kasvaa sekä kehittyä kannattavasti. Pysymme kotimaisena yrityksenä, joka kansainvälistyy vastuullisesti.